NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.343
19080

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

What is a search history?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Open Windows-10 Control-Panel and Change to classic view?

 /

What is Invisalign?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, can I?

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Mit dem Befehl control userpasswords2 Benutzer löschen!

 /