NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.171
19080

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Turn off (uninstall)?

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Navigations-Klickgeräusch in Windows 10 aktivieren (Explorer)?

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

The Word Pad is at one time away on Windows 10, why?

 /

Wochenplan für geistig Behinderte und autistische Kinder!

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /