netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.046
19080

Die verwendeten Dateien und Ordner im Startmenü von Windows 11?

Search in Windows 11 the option to start the task manager via the taskbar!

Was bedeuten die Buchstaben in der Spalte Attribute, wie z.B.: A, HS, R oder RHSA?

Wozu unterschiedliche Benchmark Testzeiten?

Windows 11 quickly switch to standby mode or the monitor turns off?

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?(0)