NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.14
19080

Activate the boot animation in Windows 11 and 10!

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Help: "Connection error" in Windows 10/11 when the directory is locked!

 /

Bei Windows Abmeldung Desktop Icons speichern aber manuell wiederherstellen!

 /

What is formatting hard drives?

 /

Can I also use dot matrix printers under the new MS Windows?

 /

Abmeldung erzwingen aus dem Info-Bereich der Taskleiste!

 /

Use Windows 98 on Windows 10 2020 and 2021!

 /

The Group Policy for the Windows 10/11 Explorer!

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Was ist ein CPM-Modell?

 /

What does anonymous calling mean?

 /