NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete interface ? Usage: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zakázán přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zakáže přenosového agenta DHCP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip relay delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Změní parametry konfigurace OSPF pro rozhraní.
netsh lan show settings
Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
netsh routing ipx show filter
Zobrazí filtry paketů.
netsh routing ip autodhcp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 add address
Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
netsh routing ip rip show globalstats
Zobrazí globální statistiku protokolu RIP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete/interface.htm
0.046

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /