NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY

netsh routing ip relay - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip relay'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip relay'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay.htm
0.218
15109

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Start programs with different priority classes, can I do on Windows 10/8.1/7?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

System Volume Information anzeigen, bearbeiten auf MS-Server und Desktop!

 /

Countdown einstellen um den PC zur bestimmten Zeit herunterzufahren!

 /

Bei Windows-10 fehlen die Sound-Einstellungen, warum?

 /

Was ist Scrollen?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

If I don't restart my computer, does the QTP process stop after a few days?

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /