NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. show ifbinding - Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. show ifconfig - Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show ifstats - Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.062

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /