NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. show ifbinding - Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. show ifconfig - Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show ifstats - Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm

0.092

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /

The desktop icons or symbols in Vista are much too large!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /