netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP. show ifbinding - Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní. show ifconfig - Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show ifstats - Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.14
13874

Wie kann ich Benutzerpasswörter auf Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

Wie kann man das Programm schneller zu Tray minimieren?

 /