netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> [[addr=] [mask=]] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF, které chcete odstranit. addr - Adresa IP rozhraní, které chcete odstranit. mask - Maska adresy IP rozhraní, které chcete odstranit. Poznámky: Na zadaném rozhraní vypne protokol OSPF pro vybranou adresu IP. Parametry adresy a masky jsou volitelné. Adresu a masku lze vynechat u rozhraní, která mají pouze jednu adresu IP. Adresa a maska by měly být vynechány u rozhraní protokolu PPP a rozhraní, která přijímají adresy prostřednictvím služby DHCP, protože pro tato rozhraní není adresa pevná. U rozhraní s vícenásobnými adresami IP musí být adresa i maska zadány pro každý příkaz přidat. Pak nebude adresa IP, pro kterou je přidávána služba OSPF, dvojznačná. Pokud není zadaná žádná adresa, pak v tomto případě je protokol OSPF odstraněn u všech adres. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.186
18943

Bei Tastatureingabe im Explore springt das Suchfeld auf!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Die Datenträgerverwaltung in Windows 8 und 8.1 / 10 öffnen, bzw. starten, finden?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Verzeichnisstruktur ohne Dateien kopieren CMD.EXE?

 /

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Wie kann ich die einzelnen Eingaben denn backuppen oder exportieren in Quick-Text-Paste?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /