NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> [[addr=] [mask=]] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní protokolu OSPF, které chcete odstranit. addr - Adresa IP rozhraní, které chcete odstranit. mask - Maska adresy IP rozhraní, které chcete odstranit. Poznámky: Na zadaném rozhraní vypne protokol OSPF pro vybranou adresu IP. Parametry adresy a masky jsou volitelné. Adresu a masku lze vynechat u rozhraní, která mají pouze jednu adresu IP. Adresa a maska by měly být vynechány u rozhraní protokolu PPP a rozhraní, která přijímají adresy prostřednictvím služby DHCP, protože pro tato rozhraní není adresa pevná. U rozhraní s vícenásobnými adresami IP musí být adresa i maska zadány pro každý příkaz přidat. Pak nebude adresa IP, pro kterou je přidávána služba OSPF, dvojznačná. Pokud není zadaná žádná adresa, pak v tomto případě je protokol OSPF odstraněn u všech adres. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set opmode
Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete area
Odstraní určenou oblast
netsh lan delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.171
18943

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Papierkorb auf der Desktop-Taskleiste in Windows 8.1 / 10 als Drag und Drop Funktion!

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Wie öffne ich mit Notepad nicht nur Text Dateien (*.txt)?

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

What should you watch out for when fonts are deleted under Windows?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

How to stop your laptop from going to sleep when closed (Windows 10)?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Disable and customize APPs Windows 10 notifications!

 /