netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] [[addr=] [mask=]] Parametry: Etykieta Wartość name - nazwa interfejsu OSPF do usunięcia. addr - adres IP interfejsu do usunięcia. mask - maska adresu IP interfejsu do usunięcia. Uwagi: Wyłącza OSPF w interfejsie dla wybranego adresu IP. Parametry adresu i maski są opcjonalne. Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć. Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych interfejsów adres nie jest stały. Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić dla każdego polecenia usuwania, tak aby adres IP, dla którego jest usuwany interfejs OSPF, był jednoznaczny. W przypadku gdy nie zostanie podany żaden adres, interfejs OSPF zostanie usunięty dla wszystkich adresów. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE


Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh interface ipv6 6to4 set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip rip delete neighbor
Usuwa sąsiada protokołu RIP z interfejsu.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa protokół OSPF z określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.061
18940
Download kostenloses Windows Terminal! Question! Windows 10 test page print, but how to? Multitouch tester for Windows 10 / 11! Das Calculator Button ist nicht mehr am Desktop Win 10 und 11! Download Free Alternatives File Explorer for Windows 11, 10, ..! Download free cleanup tool for Windows and MS Server! Changing the settings for mains operation and idle state! Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system! Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time! Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?(0)