netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete interface ? Sposób użycia: delete interface [name=] [[addr=] [mask=]] Parametry: Etykieta Wartość name - nazwa interfejsu OSPF do usunięcia. addr - adres IP interfejsu do usunięcia. mask - maska adresu IP interfejsu do usunięcia. Uwagi: Wyłącza OSPF w interfejsie dla wybranego adresu IP. Parametry adresu i maski są opcjonalne. Dla interfejsów, które mają tylko jeden adres IP, adres i maskę można pominąć. Dla interfejsów typu "point to point" lub interfejsów, które uzyskują adres poprzez protokół DHCP, adres i maskę należy pominąć, ponieważ dla tych interfejsów adres nie jest stały. Dla interfejsów, które mają wiele adresów IP, adres i maskę należy określić dla każdego polecenia usuwania, tak aby adres IP, dla którego jest usuwany interfejs OSPF, był jednoznaczny. W przypadku gdy nie zostanie podany żaden adres, interfejs OSPF zostanie usunięty dla wszystkich adresów. Przykłady: delete interface "Połączenie lokalne" 11.1.1.1 255.255.255.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip ospf delete interface - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.
netsh routing ipx sap set filter
Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów.
netsh routing
Zmiany w kontekście `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/interface.htm
0.171
18940

Can I use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Wie kann ich Dateien filtern? Geht das überhaupt im Quad-Explorer?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or directory in Windows 10, can I?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /