netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.187
15428

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Schutz vor Viren, Trojanern und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Wozu der Admin-Explorer in einem Windows Löschprogramm?

 /

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /