NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.186
15428

Can I create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Windows 10 / 11 installation depends: Do you relax back?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 11, 10, 7!

 /

DPI setting option for windows on Windows 11!

 /

Dauerhaftes Löschen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

Use the search in the Windows 11 settings!

 /

Are there problems with certain image formats when reading the images?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Kleine Textbausteine anlegen für MS Word und Excel!

 /

Don't Sleep works in MS Windows 11!

 /

How to disable some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...?

 /