NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF

netsh routing ip ospf add virtif - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ip
Bada usługą ping adresy IP dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show ifstats
Wyświetla statystykę IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji.
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.312
15428

Wie finde und öffne ich den Cookies Ordner in Windows 8.1 / 10?

 /

Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?

 /

I have clogged up Windows 10, troubleshooting, repair?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Wo ist bitte der Nacht-Modus in Windows 10?

 /

You're welcome! Notice that I don't care -)

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

 /

Was ist Multitexture, Multitexturing (Texture Mapping)!

 /

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /