netsh » routing » ip » ospf » add » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add virtif ? Sposób użycia: add virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Etykieta Wartość transareaid - Adres IP obszaru tranzytowego, używanego do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. virtnbrid - Identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który ma zostać dodany. Uwagi: Dodaje interfejsy wirtualne dla tego routera. Interfejs wirtualny służy do tworzenia łącza wirtualnego. Łącze wirtualne to połączenie logiczne między routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej i innym routerem granicznym obszaru, który nie może być fizycznie podłączony do obszaru sieci szkieletowej. Po utworzeniu łącza wirtualnego używa się go do wymiany informacji o routingu między routerem granicznym obszaru nieciągłego i routerem granicznym obszaru sieci szkieletowej. Przykłady: add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / VIRTIF


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje interfejs wirtualny. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/virtif.htm
0.077
15428

Change Windows 11 keyboard via keyboard shortcut?

System info in Windows 11 to see important information!

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed?

Show folder size in the status bar!

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!(0)