NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm

0.077

Wie kann ich das Magische Mausspuren Tool in meine Landessprache übersetzen!

 /

Desktopverknüpfung erstellen bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Add to MS File-Explorer Context Menu?

 /