NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm

0.031

Verändert das Programm die Systemeinstellungen?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Wie kann ich den BitLocker bei Windows 8.1 (8, 10) für die Laufwerkverschlüsselung aktivieren (starten, öffnen, einrichten)?

 /

Kann ich die PDF Seiten-Größe festlegen?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /