NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.14

What is Surface Go or Pro?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /