NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.312
14702

Can I restore download directory view in Windows 11 and 10!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in without keyboard?

 /

Can I really share the desktop notes program with everyone?

 /

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

 /

Desktop Uhr für den Zelda Breath of the Wild Hintergrund!

 /

Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell!

 /

Cancel automatic shutdown in Windows 11, 10!

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows, kein Belag zu finden?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Can I also install Win 11 on the same PC with Windows 10?

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /