netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.124
14702

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Speicherplatz Belegung Ausdruck und Druckvorschau!

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Striking in neon color with date and time!

 /