NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add area - Dodaje obszar. add interface - Włącza protokół OSPF dla określonego interfejsu. add neighbor - Dodaje sąsiada protokołu OSPF. add protofilter - Dodaje filtr protokołu OSPF. add range - Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. add routefilter - Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. add virtif - Dodaje interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
netsh interface ip delete wins
Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP w interfejsie.
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.234
14702

Print what you see in Explorer Views on all Windows OS!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

To convert scanned page to PDF A4, A3, A2, A1 on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wo ist Microsoft Paint in Windows 10, wie kann ich es öffnen?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Center für erleichterte Bedienung fehlt unter Windows 10, warum?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Can I use the password reset disk in Windows 7?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /