netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Sposób użycia: delete wins [name=] [[addr=]|ALL ] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są usuwane serwery WINS. addr - Jedna z następujących wartości: : określony adres IP usuwanego serwera WINS. ALL: usuwa wszystkie adresy IP skonfigurowane dla serwerów WINS. Uwagi: usuwa statycznie skonfigurowane adresy IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: delete wins "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 delete wins "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS


Quick - Link:
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu
netsh firewall show notifications
Wyświetla konfigurację powiadomień zapory.
netsh routing ip ospf set
Ustawia informacje o konfiguracji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa serwer WINS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.061
16304

Questions and answers about image search under Windows!

Windows 10 / 11 Home lokale Benutzer und Gruppen erstellen?

Realize text around on image in Microsoft Word, but how?

Turn off Auto Connections to WiFi on Windows 10 / 11 (Wireless, WLAN)?

Can I add directories to the library in Explorer Windows 10 / 11?

Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!(0)