NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Format: delete wins [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænseflade, hvor WINS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en WINS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til WINS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til WINS- servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete wins "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.031

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /