NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Kullanım: delete wins [name=] [[addr=]|ALL ] Parametreler: Etiket Değer name - WINS sunucularının silindiği arabirimin adı. addr - Aşağıdaki değerlerden biri: : Sildiğiniz WINS sunucusunun belirli IP adresi ALL: WINS sunucuları için yapılandırılmış tüm IP adreslerini siler. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için statik olarak yapılandırılmış tüm WINS sunucusu IP adreslerini siler. Örnekler: delete wins "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 delete wins "Yerel Ağ Bağlantısı" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen arabirimden WINS sunucusunu siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh routing ip ospf show
Bilgi gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm
0.046

Ruhezustand Standby Unterschied am Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen von meinem VDSL / TDSL / DSL Router herausfinden?

 /

Schrift und Darstellungs-Probleme unter Windows 8.1 beheben!

 /

Wie öffne ich die installierten Anwendungen auf meinem Samsung Galaxy oder J7/A4?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /