netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show area - Alan parametrelerini gösterir. show areastats - OSPF alan bilgisini gösterir. show global - Genel OSPF parametrelerini gösterir. show interface - Belirlenen arabirim için OSPF yapılandırmasını gösterir. show lsdb - OSPF bağlantı durumu veritabanını gösterir. show neighbor - OSPF komşularını gösterir. show protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgeç bilgilerini görüntüler. show routefilter - OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler. show virtif - Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir. show virtifstats - OSPF sanal arabirimlerini gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine eklerWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.171
13490

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 excluding log-off?

 /

Can I customize the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Der Hybride Standbymodus in Windos-7 - muß das sein?

 /

Was für ein WDDM Treibermodel hat meine GPU / Grafikkarte?

 /

Was ist ein Windows Startmenü?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /