NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show area - Alan parametrelerini gösterir. show areastats - OSPF alan bilgisini gösterir. show global - Genel OSPF parametrelerini gösterir. show interface - Belirlenen arabirim için OSPF yapılandırmasını gösterir. show lsdb - OSPF bağlantı durumu veritabanını gösterir. show neighbor - OSPF komşularını gösterir. show protofilter - OSPF iletişim kuralları süzgeç bilgilerini görüntüler. show routefilter - OSPF yol süzgeç bilgilerini görüntüler. show virtif - Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir. show virtifstats - OSPF sanal arabirimlerini gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SHOW

netsh routing ip ospf show - Windows 2000/XP - Komutları Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iştirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten girişleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bilgi gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/show.htm
0.327
13490

How can I align the Door Note, for example left-justified?

 /

Can I allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Can I enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

You do not need a Windows magnifier to discover the errors in memory!

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

Was ist ein Pixel?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (enable, disable)?

 /