netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [tür = ] MULTI|BACP PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerinin listesine ekler. tür - geçerli tür MULTI - Birden çok bağlantı PPP oturumları sağlar. BACP - Bant Genişliği Ayırma Denetim İletişim Kuralı sağlar.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.233
17462

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Difference between computer management and file management!

 /

Wie kann ich Auto-Hide-Mouse-Cursor in meine Landessprache übersetzen?

 /

Wie kann ich das Hintergrundbild an meinem Android Handy ändern?

 /

Mit PowerShell und CMD komplette Verzeichnisse löschen, mit Beispielen?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Auf den klassischen Windows Defender unter Windows 10 umstellen!

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /