NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [tür = ] MULTI|BACP PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerinin listesine ekler. tür - geçerli tür MULTI - Birden çok bağlantı PPP oturumları sağlar. BACP - Bant Genişliği Ayırma Denetim İletişim Kuralı sağlar.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.233
17462

Use the fonts excluding installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10!

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Wie kann ich das automatische Ausblenden der Desktop Icons loswerden?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Edge am Desktop und Schnellstartleiste als Verknüpfung unter Windows-10!

 /