netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ add ğ multilink

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add multilink ? add multilink [tür = ] MULTI|BACP PPP'nin uzlaşacağı birden çok bağlantı türlerinin listesine ekler. tür - geçerli tür MULTI - Birden çok bağlantı PPP oturumları sağlar. BACP - Bant Genişliği Ayırma Denetim İletişim Kuralı sağlar.

NETSH / RAS / ADD / MULTILINK

netsh ras add multilink - Windows 2000/XP - Komutları PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, multilink, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

PPP'nin anlaşaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/add/multilink.htm
0.202
17462

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 8.1 und 10!

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /