NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ delete ğ portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete portmapping ? Kullanım: delete portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]tamsayı Parametreler: Etiket Değer name - Bir NAT bağlantı noktası eşleştirmesi silmek istediğiniz arabirimin adı. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: tcp: İletişim kuralı türünü TCP olarak ayarlar. udp: İletişim kuralı türünü UDP olarak ayarlar. publicip - Ortak ağda belirtilen bir dış IP adresi veya özel ağ adres aralığında belirtilmeyen herhangi bir IP adresini belirtmek için 0.0.0.0. publicport - Ortak iletişim kuralı bağlantı noktası için 0 - 9999 arası bir sayı. Açıklamalar: Belirtilen NAT arabiriminden bir iletişim kuralı bağlantı noktası eşleştirmesini siler. Örnekler: delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / PORTMAPPING

netsh routing ip nat delete portmapping - Windows 2000/XP - Komutları NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, portmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface portproxy set v4tov6
IPv4 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
netsh ras ipx set negotiation
?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaşmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.
netsh interface ip show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip relay set global
DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas? için genel parametreleri ayarlar.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/portmapping.htm
0.155

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected directorys problem!

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

Turn off preview in the Taskbar of Windows 10, can I?

 /

Fledermaus Uhr passend zu Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Uninstall Win-10 all apps in one go with a shot, can I?

 /

Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /