netsh ğ routing ğ ip ğ nat

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / NAT


Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pnrp dü?ümlerine ping yapar.
netsh diag ping loopback
Ping geridöngüsü (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
IGMP arabirim yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 show state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu gösterir.
netsh routing ipx delete staticservice
Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat.htm
0.061
16179
What is a deletion confirmation? Is my Aero Desktop Clock x64 or x32 on Windows 11 or 10? Format external hard drive or USB stick via the command prompt! I don't understand the "Mark better pictures" function in the program? Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please? Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10/11? On my Windows 10,11, ... the CPU load from the aero desktop clock is high! Find EXE file of a program or APP on Windows 10 and 11! Paste the same text into multiple Excel cells at the same time! Alle freigegebenen Ordner unter Windows 10/11 sehen, anzeigen?(0)