NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add addressmapping - NAT arabirimi adres havuzunaa bir IP adresi eşleşmesi ekler. add addressrange - NAT arabirim adres havuzuna adres aralığı ekler. add ftp - FTP proxy'yi etkinleştirir. add h323 - H323 proxyi etkinleştirir. add interface - Belirtilen arabirim üstünde NAT yapılandırması yapar. add portmapping - NAT arabirimine bir iletişim kuralı - bağlantı noktası eşleştirmesi ekler.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD

netsh routing ip nat add - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh ras ip show config
Geçerli RAS IP yap?land?rmas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add.htm
0.125

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Bildervergleich - Vorschau im internen Explorer und Bild Betrachter!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Neuinstallation von Vista auf Windows-7 und alte Daten behalten?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Download Windows-7 Starter Problem!

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /