netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ nat ğ add ğ addressrange

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressrange ? Kullanım: add addressrange [name=] [start=] [end=] [mask=] Parametreler: Etiket Değer name - Ağ adresi çevirisinin kullanılacağı arabirimin adı. start - Adres aralığı için başlangıç IP adresi. end - Adres aralığı için bitiş IP adresi. mask - Başlangıç ve bitiş IP adresleriyle sınırlanan ağ aralığıyla ilişkili IP alt ağ maskesi. Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) adres havuzuna bir IP adresi aralığı ekler. Örnekler: add addressrange "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.10.10.1 10.10.10.254 255.255.255.0 Örnek komut, NAT adres havuzuna 10.10.10.1 - 10.10.10.254 adres aralığını ve 255.255.255.0 maskesini ekler.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSRANGE

netsh routing ip nat add addressrange - Windows 2000/XP - Komutları NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressrange, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaşaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?şma yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete area
Belirtilen alan? siler.
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressrange.htm
0.28
18403

Der Unterschied: Beim Herunterfahren speichern und Auto-Save beim Herunterfahren!

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Der Unterschied: Beim Herunterfahren speichern und Auto-Save beim Herunterfahren!

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

What is Invisalign?

 /

Thunderbird x86/x64 32/64-Bit Download, finden installieren!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound under Windows 10!

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /