NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Kullanım: delete area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Silinecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik siler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışması gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, altağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için altağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnek: delete area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Komutları Belirtilen alan? siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleºtirmek için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh ras set authmode
Kimlik do?rulama modunu ayarlar.
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eºleºtirmelerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Belirtilen alan? siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.186
15303

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

How can I modify the Windows 10 Start Menu?

 /

Where is the difference between favorites and Quick links?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /