NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Kullanım: show global Açıklamalar: Ağ adresi çevirisi (NAT) genel yapılandırmasını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- TCP Zaman Aşımı Çeviri için kullanılan TCP zaman aşımını gösterir (dakika). UDP Zaman Aşımı Çeviri için kullanılan UDP zaman aşımını gösterir (dakika). Günlük Düzeyi NAT ile ilgili olayların günlük düzeyini gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Komutları NAT yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras aaaa add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh diag show wins
Her bir ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface portproxy set v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan girdiyi güncelleºtirir.
netsh routing ipx rip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm

0.046

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

Wie kann ich in Q-Dir die Bildervorschau aktivieren?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and folders on Windows OS. 

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

Unicode oder (x64) 64-Bit oder x32/x86 (32-Bit)?

 /