NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.218
15367

The created file can not be compressed!

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

What is a peripheral device?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Was ist der Zweck vom Defragmentieren unter Windows?

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Hilfe, der PDF Drucker auf Windows 10 ist nicht mehr verfügbar!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 10?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /