NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.14
15367

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Was ist Bloatware?

 /

Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Change WIA scanner profile Select color format, color, grayscale, black and white!

 /

Zurück zu Windows 7 / 8.1 von Windows 10, aber wie (8.1)?

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Windows 10 or 11 manual or help for free?

 /

Was ist ein TAN?

 /

Can I really give the font install / overview program to anyone?

 /

Download Free Files Safely Erase Tool on Windows 11, 10, ...!

 /