NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip nat show global - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras aaaa add
Přidá položky do tabulky.
netsh diag show wins
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.171
15367

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Kann man den USB-Laufwerksbuchstabe bei Windows 7, 8.1, 10 ändern?

 /

What is a DLL file?

 /

If I manage to remove all viruses, is my Windows 11, 10, ... PC virus-free?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

What is tmp?

 /

Das Programm per Parameter korrekt beenden lassen!

 /

What does System File Protection mean in Windows?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Difference between TTF and OTF, which is the better font?

 /