netsh » routing » ip » nat » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show global ? Použití: show global Poznámky: Zobrazí globální konfiguraci NAT (network address translation). Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- TCP Timeout Zobrazí časový limit TCP používaný pro překládání (v minutách). UDP Timeout Zobrazí časový limit UDP používaný pro překládání (v minutách). Logging Level Zobrazí úroveň protokolování pro události spojené s překládáním adres NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí konfiguraci NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/global.htm
0.061
15367

Share printers and add to sharing under Windows (11, 10, ...)!

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

Help TELNET clients is missing under Windows 11, 10, 8.1, 7 ... why?

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer windows 11, 10, ...!

Deactivate background apps under Windows 11 / 10, clear RAM!

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!(0)