NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.186
18195

Restart programs from the Windows taskbar!

 /

What is the difference between keyboard numbers and numeric keys?

 /

Administrator Desktop Verknüpfung auf Windows 11 ohne Kennwort!

 /

Windows 11 blocks desktop programs from starting!

 /

Format external hard drive or USB stick via the command prompt!

 /

Bei MS Office die Sprache ändern, auf deutsch umstellen!

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

How do I take a picture of a specific window on MS Windows OS!

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Adjust the size of the new Windows 11 screen / touch keyboard!

 /

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

 /

Verhindert Standby, Herunterfahren, Ruhezustand, ... unter MS Windows 11, 10, ... OS! 

 /