NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.249
18195

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Windows Explorer search via file change time!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Bestätigung für den Zwischenablage-Zugriff Internet Explorer, deaktivieren?

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /