NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm

0.062

So viele Ordner im Verzeichnisbaum vom Windows-10 Explorer, warum?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?

 /

Technische Informationen, kurzes how to, über den Speicherplatz Auswerter!

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to format new hard drive, or create new partition eg. volume in Windows-8 / 8.1 / 10?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /