NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.14
18195

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

How much memory does windows 10 / 11!

 /

What is a hard drive format?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

Windows 10 / 11 and computer management!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder Windows 10, 8.1) !

 /

How can I mark a series of images in a list with checkboxes?

 /

shell:Common AppData on Windows 10 / 11!

 /

Convert the FAT32 to NTFS without losing data under Windows 10 / 11?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!

 /