NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.077

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

What is a windows console?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße)?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /