NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.061

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /