NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Použití: show wins Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm

0.046

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Was ist pagefile.sys?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /