NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Bruk: show wins Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - kommando Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface reset
Tilbakestiller informasjon.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras set user
Angir RAS-egenskaper for en bruker.
netsh interface ip show joins
Viser tilkoblede multicast-grupper.
netsh routing ip reset
Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser overordnet og underordnet WINS-servere for hvert kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm
0.233
16516

Specific language at install in the silent command line!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Schalte den Bildschirm in 20 Sekunden aus, aber gehe niemals in den Schlaf!

 /

Den temporären Windows 10 Ordner leeren!

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /