NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.234
12735

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 / 10 Update?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Eine Bildschirmlupe für Windows 10, 8.1 und Sieben! 

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

Can I really give the comparison tool to everyone to compare pictures?

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Änderungsdatum einer Windows Datei verändern, unter 10, 8.1, ...!

 /

System Volume Information anzeigen, bearbeiten auf MS-Server und Desktop!

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Der Windows 7, 8.1, 10 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /