netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add routefilter
Legger til OSPF-rutefilter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
12735

Machen SSD Festplatten Geräusche?

HDD or SSD read out data from a 64-bit computer with 32-bit XP / 10?

Quickly create local user accounts in Windows 11?

TrueType fonts (TTF)?

Can I partition / format hard drives under Windows 11?

Measure only single read / write speeds on the SSD?(0)