netsh diag - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.14
12735

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

CPU frequency query W10, W7 excluding if and but also V1 for W98!

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Kann ich bei der Modernen Adressleiste sehr lange Verzeichnisnamen editieren?

 /

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, how to?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /