NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.046

Recycle Bin Settings on Windows, (open, customize)?

 /

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Was bringen dem Nutzer die 2x Öffnung und das Klonen im Font Viewer?

 /

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /