netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG


Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh routing ip ospf add routefilter
Tilf?jer OSPF-rutefilter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.046
12199
Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..! Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10! Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...! Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible! Simply type in bold, italic or underlined? Change the user accounts privileges in Windows 10 / 11! NAS and networks are not recognized on the Windows 10 / 11 computer (network drive setup)? Disable all printers under Windows 11, 10, 8.1, ... ? Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10//11, warum? Download Microsoft Works für Windows!(0)