NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.265
12199

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /

Der Kalender für den Windows-Desktop! 

 /

Windows

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Easy export the Network Ping Results to HTM to compare Result at a later time!

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /

NewFileTime Video!

 /