NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm

0.108

Den Domainnamenserver (DNS) auf einem Windows-Server deaktivieren?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Der Timer läßt sich nicht einstellen, um Standby zu verhindern?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Updates anzeigen oder deinstallieren in Windows 8.1 / 10!

 /

Kann man im Windows-7 Explorer die Verzeichnisstuktur ausblenden?

 /