NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.108

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /