NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show adapter - Viser alle netværkskort. show all - Viser alle kategorier. show client - Viser alle netværksklienter. show computer - Viser oplysninger om computeren. show dhcp - Viser DHCP-servere for hvert netværkskort. show dns - Viser DNS-serverne for hvert netværkskort. show gateway - Viser standardgatewayserverne for hvert netværkskort. show ieproxy - Viser Internet Explorers servernavn og portnummer. show ip - Viser IP-adressen for hvert netværkskort. show mail - Viser postserverens navn og portnummer. show modem - Viser alle modemer. show news - Viser nyhedsserverens navn og portnummer. show os - Viser oplysninger om operativsystemet. show test - Viser alle kategorier og udfører alle test. show version - Viser Windows- og WMI-version. show wins - Viser primære og sekundære WINS-servere for hvert netværkskort.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh diag
?ndringer til 'netsh diag'-konteksten.
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.28
21077

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Die Desktop Uhr am Desktop richtig positionieren!

 /

What is a laser function?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

Schnelle Druckerauswahl um Kurz Notiz zu drucken! 

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /