NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Format: show adapter Parametre: /v -- kontroltilstand, vis alle felter. /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier. Indeksnummer for netværkskort. Navn på netværkskort. Del af kortnavnet. Eksempler: show adapter show adapter 2 show adapter net* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter net* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser alle netv?rkskort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh diag ping gateway
Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm

0.062

Windows-8 Download?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Übertaktete Systeme?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Druckertreiber bei Windows 7 aktualisieren am Beispiel zu (Konica KL-3015)!

 /