NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show adapter ? Sposób użycia: show adapter Parametry: /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola. /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości. Numer indeksu karty. Nazwa karty. Część nazwy karty. Przykłady: show adapter show adapter 2 show adapter siec* show adapter /v show adapter 2 /p show adapter siec* /p

NETSH / DIAG / SHOW / ADAPTER

netsh diag show adapter - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wszystkie karty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu
netsh ras appletalk set negotiation
Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wszystkie karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/adapter.htm
0.218
14134

Windows 11 automatically troubleshoot computer problems, Can I?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Hotkey zum Wechseln zwischen virtuellen Desktops in Windows 10/11!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10/11!

 /

Can I reactivate the start tiles known from 10 in Windows 11?

 /

The second hand on the analog desktop clock on Windows is gone?

 /

How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time?

 /

Find and start Windows 10 media player!

 /

What is a bitmap image on Windows 11?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

Can I switch user accounts on windows 8 / 8.1 (customize, swop)?

 /