NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show adapter - Wyświetla wszystkie karty. show all - Wyświetla wszystkie kategorie. show client - Wyświetla wszystkich klientów sieciowych. show computer - Wyświetla informacje o komputerze. show dhcp - Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart. show dns - Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart. show gateway - Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart. show ieproxy - Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. show ip - Wyświetla adres IP dla każdej z kart. show mail - Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty. show modem - Wyświetla wszystkie modemy. show news - Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych. show os - Wyświetla informacje o systemie operacyjnym. show test - Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy show version - Wyświetla wersję systemu Windows i WMI. show wins - Wyświetla podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Wyświetla listę poleceń.
netsh bridge dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show acctserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.109

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

How to find WordPad in Windows 8.1 (start, open ,run)?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Patrone auf meinem Computer tauschen!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /