NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show adapter - Wyświetla wszystkie karty. show all - Wyświetla wszystkie kategorie. show client - Wyświetla wszystkich klientów sieciowych. show computer - Wyświetla informacje o komputerze. show dhcp - Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart. show dns - Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart. show gateway - Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart. show ieproxy - Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. show ip - Wyświetla adres IP dla każdej z kart. show mail - Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty. show modem - Wyświetla wszystkie modemy. show news - Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych. show os - Wyświetla informacje o systemie operacyjnym. show test - Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy show version - Wyświetla wersję systemu Windows i WMI. show wins - Wyświetla podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Wyświetla listę poleceń.
netsh bridge dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
netsh ras aaaa show acctserver
Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.156
24327

Dauerhaftes Löschen von Dateien aus dem Windows 7 Papierkorb!

 /

Make system settings available on the desktop or in Windows 11 start!

 /

What is a blue screen?

 /

Can I also do a test color printing in Windows 11, 10, ...?

 /

Turn off the touchscreen on Windows 11, 10 and 8.1, can I turn off?

 /

How do I schedule a restart for Windows Update on Windows 11?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10/11 desktop!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11?

 /

Windows installation plus update, how long does it take?

 /