netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show adapter - Wyświetla wszystkie karty. show all - Wyświetla wszystkie kategorie. show client - Wyświetla wszystkich klientów sieciowych. show computer - Wyświetla informacje o komputerze. show dhcp - Wyświetla serwery DHCP dla każdej z kart. show dns - Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart. show gateway - Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart. show ieproxy - Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. show ip - Wyświetla adres IP dla każdej z kart. show mail - Wyświetla nazwę i numer portu serwera poczty. show modem - Wyświetla wszystkie modemy. show news - Wyświetla nazwę i numer portu serwera grup dyskusyjnych. show os - Wyświetla informacje o systemie operacyjnym. show test - Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy show version - Wyświetla wersję systemu Windows i WMI. show wins - Wyświetla podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.

NETSH / DIAG / SHOW


Quick - Link:
netsh p2p idmgr help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip dnsproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 renew
Ponownie uruchamia interfejsy IPv6.
netsh routing ip set scope
Ustawia nazwę zakresu multiemisji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.093
24327
I have set it to 'Keep last 4' but it doesn't so autosave the icons! No file share selected, what can I do? How can I customize, set and remove the password under Windows 11? Does Windows 11 take up more space on my PC than Windows 10? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Überprüfen Sie den Festplattenzustand mithilfe von WMIC! Can I run Windows XP programs under Windows 11! Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work!(0)