NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Sposób użycia: show ieproxy Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.171
18197

Soll ich lieber kurze oder gleich lange Maus-Spuren auf meinem Windows OS einsetzen!

 /

Difference between favorites and bookmarks?

 /

Maus Spuren aus Schnee Flocken unter W10!

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows-10 möglich?

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10/11 Datei-Explorer aktivieren / deaktivieren?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

How do I change the size of my Windows mouse pointer?

 /

The analog desktop clock no longer starts with Windows 11, 10, ...?

 /