NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ieproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ieproxy ? Sposób użycia: show ieproxy Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show ieproxy show ieproxy /p show ieproxy /v

NETSH / DIAG / SHOW / IEPROXY

netsh diag show ieproxy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ieproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla nazwę i numer portu serwera programu Internet Explorer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/ieproxy.htm
0.14
18197

Delete registry values ​​and complete folders under Windows 10/11 and Server!

 /

Can I run Windows XP programs under Windows 11!

 /

Windows 10 / 11 Remoteeinstellungen klassisch und neu öffnen!

 /

If an EXE file is blocked in Windows Firewall, are the DLL files blocked too?

 /

Mouse pointing acceleration and primary key under Windows 11!

 /

The macro virus 3D time game for everyone!

 /

Kann ich Short Note unter Windows 11, 10 oder 8.1 deinstallieren?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Denselben Text gleichzeitig in mehrere Excel-Zellen einfügen!

 /

Standard Boot Betriebssystem bei Windows 11 PCs festlegen!

 /

Bei bestimmten Dateien Zeitstempel ändern!

 /

Windows 11 saves space during installation!

 /