netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Sposób użycia: set global [[querytimeout=]liczba całkowita][[dnsmode=]enable| disable][[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość querytimeout - Limit czasu w sekundach dla kwerend DNS poprzez serwery proxy. dnsmode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza działanie serwera proxy DNS. disable: wyłącza działanie serwera proxy DNS. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń serwera proxy DNS. error: rejestruje tylko błędy związane z serwerem proxy DNS. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z serwerem proxy DNS. info: rejestruje informacje związane z serwerem proxy DNS. Uwagi: ustawia globalnie parametry serwera proxy DNS dla wszystkich rozsyłanych interfejsów. Przykłady: set global 10 enable none Polecenie przykładowe demonstruje, jak globalnie włączyć serwer proxy DNS, ustawiając limit czasu kwerendy na 10 sekund, a poziom rejestrowania na nierejestrowanie zdarzeń serwera proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show protofilter
Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF.
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.14
18105

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Can I download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /

Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-XP anpassen!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Fehlermeldung kein Scanner angeschlossen Windows 10?

 /

Folder, Directory?

 /