netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Sposób użycia: set global [[querytimeout=]liczba całkowita][[dnsmode=]enable| disable][[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość querytimeout - Limit czasu w sekundach dla kwerend DNS poprzez serwery proxy. dnsmode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza działanie serwera proxy DNS. disable: wyłącza działanie serwera proxy DNS. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń serwera proxy DNS. error: rejestruje tylko błędy związane z serwerem proxy DNS. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z serwerem proxy DNS. info: rejestruje informacje związane z serwerem proxy DNS. Uwagi: ustawia globalnie parametry serwera proxy DNS dla wszystkich rozsyłanych interfejsów. Przykłady: set global 10 enable none Polecenie przykładowe demonstruje, jak globalnie włączyć serwer proxy DNS, ustawiając limit czasu kwerendy na 10 sekund, a poziom rejestrowania na nierejestrowanie zdarzeń serwera proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.108
18105

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

The settings are apparently stored in the registry, right?

Is there still a classic smart phone excluding internet?

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

Does the timer shutdown work with the current MS Windows 11, 10, ...  OS?(0)