NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Sposób użycia: set global [[querytimeout=]liczba całkowita][[dnsmode=]enable| disable][[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość querytimeout - Limit czasu w sekundach dla kwerend DNS poprzez serwery proxy. dnsmode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza działanie serwera proxy DNS. disable: wyłącza działanie serwera proxy DNS. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nie rejestruje zdarzeń serwera proxy DNS. error: rejestruje tylko błędy związane z serwerem proxy DNS. warn: rejestruje ostrzeżenia związane z serwerem proxy DNS. info: rejestruje informacje związane z serwerem proxy DNS. Uwagi: ustawia globalnie parametry serwera proxy DNS dla wszystkich rozsyłanych interfejsów. Przykłady: set global 10 enable none Polecenie przykładowe demonstruje, jak globalnie włączyć serwer proxy DNS, ustawiając limit czasu kwerendy na 10 sekund, a poziom rejestrowania na nierejestrowanie zdarzeń serwera proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip delete pool
Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
netsh interface ip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show protofilter
Wyświetla informacje o filtrze protokołu OSPF.
netsh p2p group help
Wyświetla listę poleceń.
netsh show alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.14
18105

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Windows 11 Analoguhr auf dem Desktop - so geht's!

 /

If the network load is low, shut down the PC or put it in standby!

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

ExperienceIndex on Windows 10/11 with ExperienceIndex OK!

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

Zufalls Toto-Gewinnzahlen für die nächste Ziehung!

 /

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

 /

Kann ich das Mausrad-Weiterleitungs-Tool auf Windows 11 einsetzen?

 /

System and program commands for MS Windows in QTP for more Hotkeys!

 /