NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IPX / DUMP

netsh routing ipx dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/dump.htm
0.124

Quick, can I! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Ich habe Xp. Muss ich einen Bootmanager für Windows 7 kaufen, um es installieren zu können?

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

IE 8.0/10.0/11.0 wurde heute automatisch auf die neueste Version umgestellt, q-dir startet, aber auf der Oberfläche sind überhaupt keine Dateien zu sehen!

 /