NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show privacy ? Sposób użycia: show privacy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PRIVACY

netsh interface ipv6 show privacy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras ipx set pool
Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.
netsh interface ip show icmp
Wyświetla statystykę ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Pokazuje powiązania adresów IP dla interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/privacy.htm
0.156
17957

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

How to set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

Stress für die GPU unter Windows 11, 10 und 7 plus finden Sie der Lastverteilung! 

 /

Turn off or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Check smartphone phone credit?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Kann ich den Windows-XP Explorer.exe in Win-7 verwenden?

 /

Turn off Bitlocker, Windows-10?

 /