NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Sposób użycia: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Etykieta Wartość listenport - Port IPv6 do nasłuchiwania. connectaddress - Adres IPv6 do połączenia. connectport - Port IPv6 do połączenia. listenaddress - Adres IPv6 do nasłuchiwania. protocol - Protokół do użycia. Obecnie obsługiwany jest tylko TCP. Uwagi: aktualizuje wpis do nasłuchiwania dla IPv6 i do połączenia serwera proxy za pomocą IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.046

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

How to add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10)?

 /

Windows 10 Defender dauerhaft deaktivieren!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /