NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje stan konfiguracji IPv6. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.171
16623

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Download Free alternative command prompt for Windows 11, 10, ...!

 /

Can I continue to use the desktop calendar under Windows 11?

 /

With the stress test, load only the graphics card, can I?

 /

Print - drives, directories, files in the console!

 /

Verwalten Sie Wiedergabe- und Aufnahmegeräte unter Windows 11!

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC!

 /

What are the advantages and disadvantages of exFat in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /