netsh ğ interface ğ portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.093
18071
Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)! Why for Windows, this simple digital clock on the desktop? Download free trial versions from Adobe.com! USB-Unterschiede: USB 4, USB 3, USB 2.0, ...? How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ? Why is Windows on the C: drive of the hard drive? Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize! What is the WDDM driver model of my GPU / graphics card? What is the notification area in Windows? Use a keyboard shortcut to open a folder!(0)