NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Yapılandırma girdisini tabloya ekler. delete - Yapılandırma girdisini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. reset - IPv6 yapılandırma durumunu sıfırlar. set - Yapılandırma bilgilerini ayarlar. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Komutları `netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh interface portproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm
0.218
18071

Wordpad erscheint in der Taskleiste aber das Fenster ist nicht sichtbar!

 /

Exclude external drive from Defender Virus Scan!

 /

What is a tablet?

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Windows 10?

 /

Can I compare Images in Multiple Folders?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Start parameter in Don't Sleep, for example for a batch file?

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /