netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ portproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
`netsh routing ip igmp' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 set state
Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Tüm iletişim kurallar? için tercih düzeylerini gösterir.
netsh ras appletalk dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall show config
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf delete routefilter
OSPF yol süzgecini siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.186
17038

What is Portable Freeware/Software?

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

Zufalls Toto-Gewinnzahlen für die nächste Ziehung!

 /

Desktop-OK den Zugriff beim Defender Ordner-Schutz W10 gewähren!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /