NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Kullanım: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametreler: Etiket Değer 6over4 - 6over4 arabirimlerinin oluşturulup oluşturulmadığı. v4compat - V4 uyumlu adreslerin etkin olup olmadığı. Açıklamalar: Çeşitli türlerdeki kaldırılmış işlevleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Tüm parametrelerin varsayılan değeri devre dışıdır. Örnekler: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Komutları Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.078

Was bedeutet WOW64 beim Windows-7, 8.1 und 10 Betriebssystem?

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /