netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Kullanım: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametreler: Etiket Değer 6over4 - 6over4 arabirimlerinin oluşturulup oluşturulmadığı. v4compat - V4 uyumlu adreslerin etkin olup olmadığı. Açıklamalar: Çeşitli türlerdeki kaldırılmış işlevleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Tüm parametrelerin varsayılan değeri devre dışıdır. Örnekler: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Komutları Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
`netsh firewall' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip nat set global
Genel NAT parametrelerini ayarlar.
netsh interface portproxy show all
Tüm ba?lant? noktas? proxy parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx rip set filter
Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir.
netsh ras ipx show
Bilgi gösterir.
netsh interface ip show icmp
ICMP istatistiklerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kald?r?lm?ş işlevin durumunu ayarlar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.155
16279

Schnellen Benutzerwechsel bei Windows-10 verstecken!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

What are Register-Tabs?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Erstellen eines Screenshots in Windows 8.1, 10 und Autosave als eine Datei!

 /

Windows 7 ohne Aktivierung?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /