NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » ifbinding

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ifbinding ? Kullanım: show ifbinding [[index=]tamsayı] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - DHCP Aktarma Aracısı yapılandırmasını göstermek istediğiniz belirli arabirimin dizin değeri. Çoğu durumda, DHCP aktarmanın etkin olduğu tüm arabirimler için arabirim başına ayrıntılı bilgi sağlamak için bu parametre kullanılmaz. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Arabirimler için IP adresi bağlarını gösterir. Örnek: show ifbinding rr=5

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / IFBINDING

netsh routing ip relay show ifbinding - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimler için IP adresi ba?lamalar?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, ifbinding, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip add wins
Statik bir WINS sunucu adresi ekler.
netsh routing ip ospf show virtifstats
OSPF sanal arabirimlerini gösterir.
netsh p2p group show
Bilgileri gösterir.
netsh winsock
`netsh winsock' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/ifbinding.htm
0.062

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

Reboot und Löschen ohne Abfrage, was macht der File Unlocker dann?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

What does cross-platform mean?

 /

Was sind Mausspuren?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /