netsh ğ ras ğ ip ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin uzak erişim sunucusundan ötesine erişimine izin verilip verilmeyeceğini ayarlar. set addrassign - RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri atama yöntemini ayarlar. set addrreq - İstemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set broadcastnameresolution - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayın adı çözümlemenin etkin ya da devre dışı olmasını ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IP anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar.

NETSH / RAS / IP / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQYap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip/set.htm
0.077
13121

Kann ich Windows 11 offline installieren?

Can I add directory shortcuts to the start menu in Windows 11?

Windows 11 language files, can't find them?

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

Can I install Windows 11 offline?

What are access times, in Hard Drive Test?(0)