NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.093

Was bedeuten die einzelnen Aufzeichnungen in Lauschangriff?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

File and Files?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /