netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.218
13361

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Turn off all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /

Find similar or same images in different directorys!

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Datenträgerprüfung beim Starten von Windows-10, danach schwarzer Bildschirm?

 /

Quad Explorer: see folder size in the status bar!

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /