netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.124
13361

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Beim Benutzer wechseln Speichern / Wiederherstellen der Desktop Icons!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Was ist ein Windows Startmenü?

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Wozu der Admin-Explorer in einem Windows Löschprogramm?

 /