NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.061

Use multiple clipboards under Windows!

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, how to?

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /