netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh p2p pnrp peer show
Bilgileri gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQYap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.077
13361

Unterschied Malware und Adware?

Can I also use the compare tool for my smartphone or iPhone created pictures?

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

Add another new email account in MS Outlook!

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

Command to assign local directorys as network drives with drive letters!(0)