NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx ğ set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: set access - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar. set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar. set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar. set nodereq - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar. set pool - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Alan parametrelerini gösterir.
netsh p2p group db
`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ipx show staticroute
Statik yollar? görüntüler.
netsh routing ip autodhcp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 delete
Yap?land?rma girdisini tablodan siler.
netsh routing ip rip uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yap?land?rma bilgilerini belirler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.234
13361

How to find installed program files in Windows 10 (uninstall)?

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Komfort Aufladung aktivieren bei Lidl.de / fonic funktioniert nicht mehr?

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Eine Liste von shell:Verzeichnis Befehle für Windows 10, 8.1 und MS Server!

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Was kann ich mit copy_text_uc und copy_text_lc machen?

 /

Where is security at glance in the 1909 Windows 10, defender, account protection?

 /

Is my Windows 10 up to date, can I see?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /