NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.312
14132

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

The Quad Explorer on Windows 10 as a portable app in the Startup folder!

 /

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8.1 u. 10 ändern?

 /

Compare two separate directorys One is the SYSTEM font directory?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Automatische Vervollständigung der Eingabeaufforderung funktioniert nicht!

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /