netsh ğ ras ğ ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IPX


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.109
14132

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

The alternative test page printout for all MS Windows 11, 10, ...  operating systems!

Simple function to switch off the PC when inactive!

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!(0)