NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.109

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Ändern / Übersetzen der Sprache in der Aero Desktop Uhr, aber wie!

 /

Der Unterschied zwischen Favoriten und Quick-Links?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /