NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm

0.093

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Virtuellen Computer / Server unter Windows mit Hyper-V Manager?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

Windows Tastenkombination, um Dateien zu verschieben, oder zu kopieren?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /