NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.14
13061

How do I contact Microsoft Office 365 support?

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe!

 /

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /

Is there still a classic smart phone excluding internet?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Kann ich AlwaysMouseWheel immer minimiert starten (To-Tray)?

 /

What is a router?

 /

Where is the desktop directory on Windows 11?

 /

Power options customizes in Windows 11/10!

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /