NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser. set netassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne. set nodereq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre. set pool - Angiver RAS IPX-adressegruppen.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.156
13825

Checkbox in Windows 11 File Explorer!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows 10/11 while typing!

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Surf and work with a guest account rather than with a standard user under Windows 11!

 /

Prevent unwanted restart of Windows 10 / 11 after downloading updates?

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Umschalttaste plus Rechtsklick Kontext-Menü in den Explorer Ansichten!

 /