NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm

0.061

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Unterschied Bit-Rate und Sample-Rate (Samplingrate)?

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Wo kann ich meinen Bahnbonus-Punktestand einsehen, abfragen, bzw. managen?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /