netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.14
13515

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Warum muss ich in Windows 7 die Hardware sicher entfernen?

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Der schnelle Arbeitsspeicher-Test mit Quick-Memory-Test-OK!

 /

Enable the administrator account in Windows 7 with full access, how to?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Windows and Native resolution?

 /