NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.39
13515

Deaktivieren der Trim-Unterstützung bei SSD auf Windows 10, 8.1!

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

Neue WIFi Übersicht in Windows 10 2020!

 /

Die versteckten Dateien und Ordner werden nicht angezeigen, warum?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, can I?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /

How to see the disks partitions under Windows 10?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

How can i open the DVD, BluRay or CD drive in Windows 10 (eject problem)?

 /