NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.155

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

Wie kann man Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen in Windows 10?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /