NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX. set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům. set nodereq - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX. set pool - Nastaví fond adres IPX RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.062

Öffnen der erweiterten Systemeinstellungen in Windows 10 (drei Wege)!

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Befehlszeile CMD Hintergrund Farbe ändern, aber wie, mit Beispiel?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /