NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.186
13578

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

The lost Internet Explorer on Windows 10!

 /

Why are there pimples on the F and J keys?

 /

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Overclocked systems?

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Was ist eine Internetplattform?

 /

Microsoft Office 2013 download links plus trial test versions!

 /