NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.061

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

Warum bewertet Windows 7 meinen PC mit einem Leistungsindex?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /