netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.124
13578

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Windows files can't customize the last access time hour and minutes?

 /

7Zip Download!

 /

Hilfe, ich finde das Desktop Verzeichnis nicht?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Wie komme ich direkt und schnell zum Windows Desktop?

 /

Für die Bildschirm-Tastatur auf dem Windows 10 Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

Was ist TMC bei einem Autoradio?

 /

What are time zones?

 /