netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.14
13578

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Firefox Menü immer anzeigen, bzw. immer sichtbar?

 /

Can I Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

IMG file open, how can you do that (ISO)?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Remove the performance index reader from Windows 10!

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /