NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.202
13578

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Was ist ein CPU integrierter Grafikprozessor?

 /

Can I customize drive letter name in windows 10, can I?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /

AHCI bei Windows 8.1 und 8 / 10 via storahci (aktivieren, umstellen)!

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

Export Explorer folder content and tree view under Windows 10 and 8.1?

 /