NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm

0.046

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Wie kann ich die Windows 7 Kennwort-Rücksetz-Diskette einsetzen?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 8)!

 /

Mehrere Seiten einscannen und als eine einzige PDF Datei erstellen, bzw. speichern?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Systemsteuerung in Windows-8 und 8.1 öffnen (starten, aufrufen,)?

 /