NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.249
13578

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Don't Sleep unterschied Aktivieren und Aktivieren [+] im Info Bereich?

 /

Quad Explorer for MS Windows 11, 10, ... start as maximized window!

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10/11?

 /

How do I force a logoff via command line, Windows 11, 10, 8.1, .. and MS Server?

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 11 or 10 Desktop!

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

On Windows 8.1 and 10, how to open Quickly Ease of Access Center ?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop?

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Verzeichnisbaum in der Explorer Adresszeile verwenden!

 /