NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » pool

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set pool ? set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost Nastaví fond adres IPX serveru RAS firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální). size - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).

NETSH / RAS / IPX / SET / POOL

netsh ras ipx set pool - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, pool, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery delete interface
Odstraní informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa
Změny kontextu `netsh ras aaaa'.
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví fond adres IPX RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/pool.htm
0.187
13578

What is a cortana?

 /

Der Kalender für den Windows 11, 10, ... Desktop! 

 /

Blu-Ray / DVD-Laufwerk defekt am PC, Notebook, oder Laptop kein Brennen mehr möglich!

 /

Is it possible to adjust the Window animations under Windows 10 / 11?

 /

Just run the free Windows 11 text writing program!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Die Ordner Größe Auswertung nicht mit Windows starten!

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Command line to change the drive label of a drive!

 /

Favoriten exportieren von Google Chrome z.B. auf ein Gast-Konto?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Windows-11/10 / 8.1 / 7 / XP under Windows-10/11 in Virtual-Box, does that work?

 /