netsh » routing » ipx » rip » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / DELETE / FILTER


Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtifstats
Zobrazí virtuální rozhraní protokolu OSPF.
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZe seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/delete/filter.htm
0.061
18962

How do I remove the Office Picture Listing Tool - Uninstall!  

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

Hilfe ich kann die Bilder aus den Office Dokumenten nicht am Desktop ablegen!

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?(0)