NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock.htm

0.093

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!

 /

Ein Schnelles Verwalten von Verzeichnissen und Ordnern unter Windows!  

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Die Sprache für das Tastatur Layout in Windows 8.1 / 10  ändern und hinzufügen?

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Wie kann ich im Pointer-Stick die Landes-Sprache ändern?

 /

Wie kann ich den Windows 7 Product Key überprüfen ohne Windows-7 zu installieren?

 /