NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Resetuje katalog Winsock do čistého stavu. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.109

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Ich bin sehbehindert, kann ich bei Windows, Symbole und Fensteransicht vergrößern?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to?

 /

10 X Extra  Zwischenablage für Texte, Bilder und andere Objekte unter Windows! 

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /