NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF. Příklady: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm
0.265
17757

Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why?

 /

Multiple instances of the same app with administrator privileges, but how?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Ich möchte dein Programm auf mehreren Computern installieren?

 /

Was ist tmp?

 /

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Weitere Uhrzeiten in der Windows 11 Taskleiste aktivieren!

 /

Switch Language in Non-Compressible-Files for Windows!

 /