NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF. Příklady: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm
0.14
17757

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

So stellen Sie die Download-Ordneransicht in Windows 10 wieder her!

 /

Disable the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Download kostenloses Text Bearbeitungs Programm!

 /

Hide cursor after Windows 10 update is gone, what did I do wrong?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /