NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF. Příklady: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm
0.296
17757

V-Server vs Dedicated!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Microsoft PDF Druckerausgabe aktivieren auf Windows!

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /