NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » protofilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete protofilter ? Použití: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC] Parametry: Příznak Hodnota filter - Jedna z následujících hodnot: autostatic local rip snmp nondod static Poznámky: Odstraňuje určený filtr protokolu OSPF. Příklady: delete protofilter autostatic

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / PROTOFILTER

netsh routing ip ospf delete protofilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, protofilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/protofilter.htm

0.046

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Warum ist der AMD Prozessor immer hinter INTEL?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Einfache Freigabe unter Windows-7 ohne Kennwort (Passwort)?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /