NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.328
15551

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

Should I install 32 bit or 64 bit Windows 10, x64 vs x32!

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Wie kann ich mit Unicode / Sonderzeichen in Facebook einfügen mit QuickTextPaste?

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

What is TWAIN?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Windows 10 SSD Optimierung und Defragmentieren finden?

 /