netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS


Quick - Link:
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informace
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.046
15551

Program Starter portable files and installed, programs and location?

What is UEFI and how is it different from the BIOS?

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window?

Can I delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!(0)