NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.171
15551

Change desktop wallpaper on Windows 11!

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7, 8.1, 10 achten?

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Q-Dir Datei Explorer Neuinstallation, Standardeinstellungen,  Autoupdate!

 /

Is a problem-free Postbank real-time transfer possible?

 /

Let the digital desktop clock start with all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Die Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-7 anpassen, aber wie?

 /

Wie kann ich die verschiedenen Vorschau-Arten nutzen?

 /

Enable or Disable Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Wo ist bei Windows 7 der Arbeitsplatz?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files!

 /