netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.062
15551

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Nach Windows 10 Auto Update Probleme mit FireFox Browser, warum!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

Windows-7- 30 Tage sind abgelaufen, welche Nachteile habe ich?

 /