netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.233
15551

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows 7 abschalten, wenn ja, wie?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Bei Windows 10 verhindern, dass der Laptop in den Ruhezustand geht beim Schließen? 

 /

The digital Windows desktop clock excluding lock screen!

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /