NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.156
15551

Run cmd.exe the command prompt in admin mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 11 or 10!

 /

Format new SSD hard drive under Windows 10/11!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

If the network drive disappears after restart or update!

 /

Cannot delete a directory merged with PowerQuest Partition Magic 8.0?

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Im Windows Vista Explorer die Verzeichnisgröße anzeigen. Geht das?

 /

Wo sind die Standard Bilder für Benutzer in Windows 8.1 / 10 (Verzeichnis)!

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /