NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm

0.093

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Directory print / expression, but how to?

 /

Das Verzeichnis in der Registerkarte der Eingabeaufforderung ändern!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Button für Neue Tab, alle Tabs bis auf aktuelles Schließen, alle Tabs Schließen und aktuelles Tab Schließen?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /