NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm
0.218
16218

Difference between laser and ink printers?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Windows Desktop Icon Abstände verkleinern!

 /

Search for a Photo Resizer that works On Windows 11, 10, ...!

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)!

 /

Detect the time until the battery is full or empty under Windows 11!

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

Windows 10 / 11 desktop is gone, what can I do?

 /

Automatisches Einfügen von Texten unter Windows 11, 10, ..., wozu, warum!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /