netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm
0.125
16218

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

What is TWAIN?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, can I?

 /

Beenden der Prozesse und Programme erzwingen?

 /

Per cmd Befehl x64, oder x32 abfragen, kann man das?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

Kann ich das bin-to-iso-Tool im Geschäftsbereich, ergo kommerziell, verwenden?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /