NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm
0.14
16218

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

The mouse cursor draws a trace, which makes me nervous. Is deactivation possible?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10 / 11?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

Was ist eine Subdomain, ist es ein Unterordner?

 /

Bei meinem Windows 11 ist die digitale Desktop Uhr zu klein!

 /

Was ist der Unterschied zwischen HTTP und HTTPS?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 10 / 11?

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

Ich habe Windows 11 ohne TPM installieren können, warum?

 /