NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm

0.093

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Wo kann ich meinen Bahnbonus-Punktestand einsehen, abfragen, bzw. managen?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1!

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /