NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acctserver - Odstraní server účtování společnosti RADIUS. delete authserver - Odstraní server společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / DELETE

netsh ras aaaa delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/delete.htm
0.061

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Help for Explorer in Windows-10!

 /

USB-Debugging Entwicklermodus aktivieren Samsung-Galaxy (Android)?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /