NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acctserver - Odstraní server účtování společnosti RADIUS. delete authserver - Odstraní server společnosti RADIUS.

NETSH / RAS / AAAA / DELETE

netsh ras aaaa delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip rip show flags
Zobrazuje příznaky protokolu RIP nastavené pro zadaná rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní položky z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/delete.htm
0.186
13509

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Sim Karte am Samsung Galaxy für das Mobile-Internet auswählen!

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Kann ich den Win-7 Release Kandidaten für immer nutzten?

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /